Tekstwolkjes

Beschikbare tekstwolkjes. Deze zijn op de PC te vinden in de map: \Program Files\Photoscape\Balloons