Hernoemen

Bestanden hernomen door er bijvoorbeeld een datum aan te koppeln.


  • Kies in het menu : Hernoemen.

photoscape-90.large.jpg

  • Voeg de foto's toe die moeten worden hernoemd.
  • Kies hoe de nieuwe naam moet worden
    Kies een scheidingsteken
    Kies het Datum formaat DDMMYYYY [jaar achteraan is makkelijk bij het maken sorteringen]
    Kies het startnmummer
  • Zet alles om

photoscape-91.large.jpg