Pixlr Express - Adjustment - Vibrance

  • Kies in het menu: Adjustment - Vibrance
  • Stel met het schuifje de gewenste instelling in.