Vervormen

Menu: Filter - Vervormen

De mogelijkheden:

Trapezoide / Perspectief

Menu: Filter - Vervormen - Trapezoïde/Perspectief

Optie:

Trapezoïde / Perspectief

Trapezoïde / Perspectief

Bolling / Lens

Menu: Filter - Vervormen - Bolling / Lens

Opties:

Vervormen - Bolling / Lens

Wervelen

Menu: Filter - Vervormen - Wervelen

Instellingen:

Origineel:

Vervormen - Wervelen

Rimpeling

Menu: Filter - Vervormen - Rimpeling

Instellingen

Vervormen - Rimpeling Hor.

Vervormen - Rimpeling Vert.

Glas

Menu: Filter - Vervorming - Glas

Waterweerspiegeling

Menu: Filter  - Vervorming - Waterweerspigeling

Origineel

Weerspiegeling totaal

Weerspiegeling onderkant