Quick Picture Tools 2020

...Versie in voorbereiding...


Het aantal mogelijkheden in dit programma is beperkter.
Er waren 12 keuzemogelijkheden, nu nog maar 7..