Effecten


Drempel

Menu: Editor - Bewerk - Effecten

Bron: 

Drempel

Hoeveelheid aangepast


Randzoeker

Type Sobel

Masker 

Masker omgekeerd