Paint 3D - 2D vormenHet menu '2D vormen':

Lijn en Curve & Vormen:

Bij Lijn en Curve is er een keuze van een 2 punt curve t/m een 5 punts curve.
Zodra de curve is getekend kan de kleur, de dikte en de matheid worden ingesteld.
Ook is er de mogelijkheid er een 3D vorm van te maken. 

Op de getekende lijn staat het symbooltje om een kopie van de lijn te maken (Stempletje) en een 'V' tje om de juiste positie vast te leggen.