Perspectief

Menu: Editor - Bewerk - Transformaties - Perspectief

 • Begin foto:
 • Open vanuit de browser de foto 
 • Kies rechts onder voor 'Bewerken zodat daarna de foto in de Editor staat
 • Kies in het menu :(Editor) - Bewerken - Transformaties - Perspectief
  In beeld komt een instelscherm waarmee je hjet perspectief kan instellen.
 • Kies daarna bij de kleuren de vulling wordt het vrijgekomen stuk foto
 • Klik op Toepassen als alles goed is ingesteld
 • Sla de foto op (Rechts onder)

Met een andere foto...

Een beetje perspectief

Veel perspectief


Marges / Afgeronde hoeken

 • Menu: Editor - Bewerk - Marges/Afgeronde hoeken
 • In beeld komt een scherm waarin je de rand rond een afbeelding en de afgeronde hoeken mee kan instellen.
 • Kies bij de kleuren de meest rechtse als je transparantie wilt gebruiken.. .

3d Vlakken

 • Open de foto 'browser'(Google) in 'Weergave'
 • Klik links onder op 'bewerken [Shift + Return]  zodat foto in 'Editor' komt te staan.
 • Ga in het menu : Editor - Bewerken - Transformaties - 3D Vlakken
 • Kies de vorm 
 • Pas aan welke hoeken wel of niet aangepast moeten worden (Afhankelijk van gekozen vorm]

1e vorm:

2e vorm

3de vorm


4e vorm

5e vorm

6e vorm


7e vorm

 • Kies een vorm en pas deze naar wens aan...
 • Pas daarna de roterig aan
 • Vervolgens kan de verschuiving nog worden aangepast
 • en vervolgens kan de belichting worden ingesteld.

Marges/Afgeronde hoeken

Menu: Editor -bewerken - Transformaties - Marges/Afgeronde hoeken