Plugins

Aan PhotoFiltre kan je extra mogelijkheden toevoegen door middel van Plugins.

PhotoMasque is zo'n plugin. Download deze op: ....

Zie ook: http://www.thefreewindows.com/3889/using-photomasque-in-photofiltre/