Horizon corrigeren

  • In alle haast wil het wel eens gebeuren dat de horizon niet recht is.
    In Google photo is dat te corrigeren.
  • Open de foto
  • Klik rechts boven op het 'Bewerken' symbooltje
  • Aan de rechterzijde komt nu een schuifregelaar waarmee je de horizon kan corrigeren.
  • Klik op 'Gereed' als alles ingesteld staat.
  • Kies in het menu eventueel voor de 3 puntjes [...]  om de mogelijkheid te krijgen de gewijzigde afbeelding als een kopie op te slaan.

[Filmpje zonder geluid]